Lời khuyên cho người SUY THẬN
Return to previous page

Cao Câu Kỷ Tử

CAO CÂU KỶ TỬ

Có công dụng tư bổ Can, Thận, dưỡng huyết minh mục và nhuận phế, thường dùng để chữa can thận âm suy, lưng gối yếu mỏi, đầu choáng mắt hoa, mắt nhìn không rõ, di tinh, vô sinh.

Gọi ngay